Bewindvoering

Bewindvoering is een maatregel die is vastgelegd in de wet, welke het volgende beschrijft:
“Indien een meerderjarige als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of langdurig niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen, kan de kantonrechter een bewind instellen over één of meer van de goederen die hem als rechthebbende toehoren of zullen toebehoren.”

Voor wie is bewindvoering bedoeld?

Bewindvoering is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of langdurig niet in staat zijn om hun financiën te regelen. Dat u uw financiën zelf niet kunt regelen, kan verschillende oorzaken hebben. Misschien bent u analfabeet, ziet u slecht, heeft u een verslaving of psychische problemen. Ook bij het wegvallen van een partner kan bewindvoering uitkomst bieden. Een bewindvoerder regelt al uw financiële zaken en beheert uw inkomsten en uitgaven. Indien u onder bewind staat, blijft u handelingsbekwaam. Dit houdt in dat u nog steeds zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten. Beslissingen op financieel gebied worden voortaan in overleg met de bewindvoerder genomen. Bekijk hier welke personen bewindvoering kunnen aanvragen.

Welke werkzaamheden verzorgen wij voor u als uw bewindvoerder?

In de eerste plaats wordt uw financiële administratie volledig in beeld gebracht. Aan de hand van de inkomsten en uitgaven stellen wij een budgetplan voor u op. Er wordt een beheerrekening en eventueel een spaarrekening geopend. De inkomsten worden voortaan overgemaakt op de beheerrekening. Tevens worden uw vaste lasten betaald van de beheerrekening. U ontvangt periodiek leefgeld op uw rekening. Verder worden alle betrokken instanties aangeschreven. Ingezonden zorgnota’s worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Verder regelen wij de aanvraag van toeslagen bij de belastingdienst. Indien u in aanmerking komt voor kwijtscheldingen vragen wij dat voor u aan. Ook helpen wij u bij het aanvragen van bijzondere bijstand, indien van toepassing. Wij verzorgen de aangifte inkomstenbelasting (box 1). Als er sprake is van een schuldsituatie worden de schulden geïnventariseerd. In het geval dat de schulden niet problematisch zijn treffen wij betalingsregelingen met schuldeisers. Bij een problematische schuldsituatie verwijzen u door naar de afdeling schuldhulpverlening van uw gemeente. Geheel afhankelijk van uw situatie kan het aan te bevelen zijn om u aan te melden in het Centraal Curatele- en bewindregister. Wij kunnen dan overeenkomsten aangegaan ná publicatiedatum ongedaan maken.

Aan wie legt de bewindvoerder verantwoording af?

De bewindvoerder wordt benoemd door de rechtbank en legt in eerste instantie verantwoording af aan betrokkene zelf en vervolgens aan de kantonrechter. In situaties waarbij het niet (meer) mogelijk is aan de betrokkene zelf verantwoording af te leggen, wordt rechtstreeks verantwoording aan de kantonrechter afgelegd.

Duur en omvang van het bewind

De kantonrechter bepaalt de duur van het bewind. Meestal wordt het bewind voor onbepaalde tijd uitgesproken. Afhankelijk van de situatie wordt een bewind na ongeveer 5 jaar geëvalueerd door de rechtbank. Een betrokkene kan zelf tussentijds een verzoek indienen bij de rechtbank om het bewind weer op te heffen. De rechtbank zal de betrokkene en bewindvoerder hierover horen en komt vervolgens met een uitspraak. Bij aanvang bewind geeft de kantonrechter aan welke goederen onder bewind worden gesteld. In het algemeen wordt het bewind uitgesproken over alle goederen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over bewindvoering? Neemt u dan contact met ons op middels het contactformulier op onze website of telefonisch via 0412-610928.