Mentorschap

Mentorschap is een maatregel die door de kantonrechter wordt uitgesproken indien een persoon niet (meer) in staat is om zijn persoonlijke belangen te behartigen. Bij mentorschap gaat het in tegenstelling tot bewindvoering dus niet om de financiële belangen, maar om persoonlijke belangen zoals verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor neemt, zoveel mogelijk in overleg met de cliënt, beslissingen over zorg- en medisch inhoudelijke zaken. Tijdens het mentoraat is de cliënt onbevoegd om zelfstandig rechtshandelingen te verrichten die betrekking hebben op zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Voor wie is mentorschap bedoeld?

Mentorschap is bedoeld voor mensen die hun zorg- en medische  zaken niet meer zelf kunnen regelen en het moeilijk vinden om beslissingen te nemen. De mentor kijkt mee in het zorg- en medisch behandeltraject en neemt (samen met u) beslissingen. Mentorschap is met name bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische patiënten maar ook voor oudere mensen zoals dementerenden die zelf geen beslissingen meer kunnen nemen op persoonlijk vlak. Bekijk hier welke personen mentorschap kunnen aanvragen.

Welke werkzaamheden verzorgen wij voor u als mentor?

Als mentor is het onze taak om onze cliënten maximaal te begeleiden in het maken van belangrijke keuzes op zorginhoudelijk gebied. Hierbij houden wij rekening met de persoonlijkheid, de levenswijze en de levensovertuiging van de cliënt. De mentor heeft regelmatig overleg met de hulpverlenende instanties over de persoonlijke situatie van haar cliënten.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over mentorschap? Neem dan contact met ons op middels het contactformulier op onze website of telefonisch via 0412-610928.