Budgetbeheer

Bij budgetbeheer beheren wij uw geld volgens een vooraf opgesteld budgetplan. Wij zorgen ervoor dat u niet meer geld uitgeeft dan dat er binnenkomt. Een deel van de inkomsten kan worden gebruikt om eventuele schulden af te lossen, een ander deel wordt gebruikt om van te leven. Het grootste deel van uw inkomsten wordt echter gebruikt voor de betaling van de vaste lasten. Indien mogelijk kan er zelfs gespaard worden.

Voor wie is budgetbeheer bedoeld?

Budgetbeheer is bedoeld voor mensen die wegens omstandigheden (tijdelijk) niet zelf voor hun financiën kunnen zorgen en dat willen uitbesteden. Budgetbeheer vindt plaats op vrijwillige basis, zonder tussenkomst van de rechtbank. Budgetbeheer kan worden aangevraagd door de betrokkene zelf, begeleiding of door familieleden en/of kennissen, uiteraard in overleg en met instemming van betrokkene.

Welke werkzaamheden verzorgen wij voor u als uw budgetbeheerder?

Uw budgetbeheerder kijkt samen met u naar uw inkomsten en uitgaven. Wij maken samen met u afspraken over welke betalingen wij voor u gaan doen en hoeveel leefgeld u krijgt. Deze afspraken worden vastgelegd in een zogenoemd budgetplan. Budgetbeheer heeft als doel om orde en rust te creëren in uw financiële situatie. Wij beheren een zogenoemde ‘beheerrekening’ waar al uw inkomsten op binnen komen. Hiervan betalen wij uw vaste lasten zoals de huur, verzekeringen, gas, water en elektra. Ook alle overige rekeningen worden betaald van deze beheerrekening. Wij proberen waar mogelijk geld te reserveren zodat onverwachte uitgaven betaald kunnen worden. Om in uw dagelijkse levensbehoefte te voorzien, krijgt u elke week of elke maand een bepaald bedrag overgemaakt op uw eigen bankrekening. Dit bedrag kan gebruikt worden voor de wekelijkse boodschappen.

Als er sprake is van een schuldsituatie worden de schulden geïnventariseerd. In het geval dat de schulden niet problematisch zijn treffen wij betalingsregelingen met schuldeisers. Bij problematische schulden verwijzen wij u door naar de afdeling schuldhulpverlening van uw gemeente.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over budgetbeheer? Neemt u dan contact met ons op middels het contactformulier op onze website of telefonisch via 0412-610928.