Curatele

Bij een ondercuratelestelling vertegenwoordigt de curator de financiële en persoonlijke belangen van de cliënt. Curatele is een zware maatregel die wordt uitgesproken door de rechtbank. Degene die onder curatele wordt gesteld verliest zijn/haar handelingsbekwaamheid en mag dus niet meer zonder toestemming van de curator, zelfstandig rechtshandelingen verrichten.

Voor wie is curatele bedoeld?

Curatele is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als hun persoonlijke zaken niet meer kunnen regelen. De curator neemt beslissingen over de financiën, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Bekijk hier welke personen curatele kunnen aanvragen. Volgens de wet kan iemand alleen onder curatele worden gesteld in de volgende situaties:

1. Wegens een geestelijke stoornis

Volgens de wet moet het gaan om een geestelijke stoornis waardoor de gestoorde, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of wordt bemoeilijkt, zijn belangen behoorlijk waar te nemen. Deze geestelijke stoornis kan aangetoond worden door een rapport van een psychiater of psycholoog maar is niet strikt noodzakelijk.

2. Wegens verkwisting

In de praktijk wordt er nauwelijks nog een ondercuratelestelling uitgesproken door de rechtbank op grond van verkwisting. De gevolgen van een ondercuratelestelling op grond van verkwisting zijn minder vergaand dan een ondercuratelestelling op grond van een geestelijke stoornis. Een curandus die wegens verkwisting onder curatele gesteld is, mag vaak alleen een bepaald aantal handelingen niet meer verrichten.

3. Wegens gewoonte van drankmisbruik

Het gaat hier om een vorm van drankmisbruik waardoor iemand zijn belangen niet behoorlijk aanneemt, in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft of zijn eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt.

Welke werkzaamheden verzorgen wij voor u als uw curator?

In de eerste plaats wordt uw financiële administratie volledig in beeld gebracht. Aan de hand van de inkomsten en uitgaven stellen wij een budgetplan voor u op. Er wordt een beheerrekening en eventueel een spaarrekening geopend. De inkomsten worden voortaan overgemaakt op de beheerrekening. Tevens worden uw vaste lasten betaald van de beheerrekening. U ontvangt periodiek leefgeld op uw rekening. Verder worden alle betrokken instanties aangeschreven. Ingezonden zorgnota’s worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Verder regelen wij de aanvraag van toeslagen bij de belastingdienst. Indien u in aanmerking komt voor kwijtscheldingen vragen wij dat voor u aan. Ook helpen wij u bij het aanvragen van bijzondere bijstand, indien van toepassing. Wij verzorgen de aangifte inkomstenbelasting (box 1). Als er sprake is van een schuldsituatie worden de schulden geïnventariseerd. In het geval dat de schulden niet problematisch zijn treffen wij betalingsregelingen met schuldeisers. Bij een problematische schuldsituatie verwijzen u door naar de afdeling schuldhulpverlening van uw gemeente. Geheel afhankelijk van uw situatie kan het aan te bevelen zijn om u aan te melden in het Centraal Curatele- en bewindregister. Wij kunnen dan overeenkomsten aangegaan ná publicatiedatum ongedaan maken. Bij een problematische schuldsituatie verwijzen u door naar de afdeling schuldhulpverlening van uw gemeente. Tot slot neemt de curator beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over curatele? Neem dan contact met ons op middels het contactformulier op onze website of telefonisch via 0412-610928.